DOO - Bosna i Hercegovina

KOMING D.O.O. Društvo za inženjering i promet komunikacione opreme i usluga.
HS PUTEVI D.O.O. Društvo za izgradnju, održavanje puteva i transport
IN TIME EXPRESS D.O.O. Brza pošta, prevoz i špedicija. Bih turizam bh hoteli bosna i hercegovina transport agencije špedicija pumpe restorani prevoz robe pošta turističke benzinske picerije brza .ba moteli kafei ljudi banja luka
ERONET POKRETNE KOMUNIKACIJE MOSTAR D.O.O. PJ P.J. Grude
BULJAN CESTE D.O.O. Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije

Oglas


CONTEL D.O.O. Projektovanje, izgradnja, instaliranje i održavanje telekomunikaciske opreme i sustava. Bih bh bosna i hercegovina održavanje opreme izgradnja projektovanje instaliranje mostar .ba sustava contel d.o.o. telekomunikaciske
HOLD INA D.O.O. Skladište Podlugovi.
FEDEX EXPRESS D.O.O. Brza dostava pošte.
HP D.O.O. Pošta i telekomunikacije.
D.P.O. TELEMOBIL D.O.O. Društvo za proizvodnju, promet i opravku telekomunikacionih sistema i opreme, sa pravom obavljanja spoljnotrgovinskog prometa.
FIBERNET BH D.O.O. Telekomunikacijski uređaji
ELZAS D.O.O. Inžinjerig u telekomunikacijama. Zastupanje proizvođača MOTOROLA, VIDICODE, ANDREW, CTE i drugih renomiranih proizvođača komunikacijske opreme. U sklopu firme postoji i servis za pružanje usluga servisiranja komunikacijske opreme
DHL EXPO D.O.O. Brza dostava pošte.
HPT D.O.O. Telekomunikacijski centar Mostar.
ERDI D.O.O. Saobraćajni objekti, izgradnja i održavanje.
CESTOTEHNIK D.O.O. Bih bh bosna i hercegovina tuzla .ba cestotehnik d.o.o.
DIGITAL TELEKOM D.O.O. Kompletni inžinjering u telekomunikacijama.
ERONET D.O.O. MOSTAR PRODAJNO MJESTO Telekomunikacijski uređaji i oprema.
TOM - CAT D.O.O. Građevinar. Bih bh bosna i hercegovina građevinar tuzla .ba tom - cat d.o.o.
V.Z.Ž. D.O.O. Telekomunikacijski uređaji i oprema-trgovina na veliko i malo.
VIZIJA - KOMUNIKACIJE D.O.O. Nema opisa djelatnosti - Vizija Komunikacije d.o.o.
TELEMAX D.O.O. Preduzeće za proizvodnju komunikacione i sigurnosne opreme.
BH CABEL NET D.O.O. Kablovski TV sistemi.
BH KONTAKT D.O.O. U samom centru svakog posla je kupac. Zbog njega posao i postoji. Kontaktni centar je tačka gdje počinje uzajamna interakcija između firme i njenih kupaca, čuvanje i analiziranje tih interakcija
SIGNAL D.O.O. Telekomunikacijski uređaji i oprema, trgovina na veliko i malo.
BLUET D.O.O. Prodaja telefona, centrala i opreme za telefone.
BOŽIĆ D.O.O. Projektiranje, izgradnja i održavanje cesta i objekata na cestama.
PRO - TEL D.O.O. Projektovanje, rekonstrukcija i izgradnja telefonskih mreža. Bih bh mreža bosna i hercegovina izgradnja projektovanje telefonskih rekonstrukcija .ba srebrenik pro - tel d.o.o.
TELEKOM D.O.O. Telekomunikacijski uređaji i oprema, inženjering i projektovanje.
TELEKABEL D.O.O. Izgradnja telefonske mreže.

Oglasi